Schoolveiligheid in cijfers

300

Branden in scholen per jaar

100

Meldingen misbruik per jaar

214

Ongevallen in scholen per jaar

2.314

Meldingen pesten per jaar

School en Veiligheid

Een school hoort een veilige plek te zijn. Veilig voor kinderen, maar niet in de laatste plaats veilig voor personeel. Het is de plek waar ouders hun kinderen jarenlang, dag in, dag uit, met een vertrouwd gevoel achterlaten. Vaak komt het niet eens in onze gedachten op dat school soms niet veilig is. Helaas is dat wel de realiteit. Sla de kranten er maar op na: ongevallen, geweld, pesten, bedreigingen en zelfs seksueel misbruik zijn helaas aan de orde van de dag.

Veel van deze incidenten zijn te voorkomen, maar sommige niet. Crisispreparatie Nederland wil graag helpen uw school een veiligere plek te maken voor de kinderen en het personeel. CPNL heeft een veiligheidsscan ontwikkeld die de sterke en zwakke punten in uw veiligheid aan het licht brengt. Aan de hand van de uitkomst van die schoolscan kunnen wij samen bekijken wat de eventueel te volgen stappen zijn. Van het herschrijven van beleid tot en met praktische trainingen, wij kunnen alles volledig op maat aanbieden. Aan het einde van dit traject kan de school zichzelf als 'voorbereid' beschouwen.

Ondanks een goede voorbereiding kan er toch een incident gebeuren. Crisispreparatie Nederland helpt uw school op alles voorbereid te zijn. Door onze eigen ontwikkelde BASICS-methodiek kunt u elke crisis het hoofd bieden. Dat is tenslotte ook wat ouders en personeel tegenwoordig mogen verwachten.

Interesse in onze schoolscan?
Neem dan contact met ons op.
Wij zullen u snel benaderen voor een vrijblijvend gesprek.

Copyright © 2017 CPNL - Veilige School