Veilig verkeer

Veilig verkeer rondom de school is een belangrijk deel van de schoolveiligheid. Vijf dagen per week is het ‘s morgens en ‘s middags een komen en gaan van voetgangers, fietsers en auto’s. Daarbij is het van belang dat de kinderen de school veilig kunnen bereiken en verlaten. Tegelijkertijd is het een lastig onderwerp, omdat de verantwoordelijkheid voor de verkeerssituatie rond de school voornamelijk bij de gemeente ligt. Toch onderzoeken we deze situatie.

Een verkeersveiligheidsonderzoek in het kader van het Keurmerk Veilige School omvat twee hoofddelen. Het eerste deel is onderzoek naar de fysieke verkeersomgeving van de school. Hierbij kijken we met name naar oversteekmogelijkheden, snelheid beperkende maatregelen en overzichtelijkheid.

Het tweede deel is onderzoek naar de aandacht die vanuit school uitgaat naar de kinderen en ouders over het onderwerp verkeersveiligheid. Geeft de school verkeersles en/of doet de school mee aan het landelijke verkeersexamen. Daarnaast zijn er andere manieren om extra aandacht te geven aan de verkeerssituatie.

Wij onderzoeken dit en stellen daarvan een uitgebreide rapportage op.

Copyright © 2017 CPNL - Veilige School