Veilig schoolplein

Het schoolplein is een plek waar kinderen vrij en veilig moeten kunnen spelen. Helaas gebeuren de meeste ongevallen op het plein. Daarom moet het plein fysiek veilig zijn. De ruimte mag geen gevaarlijke obstakels hebben en de speeltoestellen moeten goedgekeurd, goed geplaatst en goed onderhouden zijn. Daarnaast is een veilig plein overzichtelijk en afgeschermd.

Ten tweede is het van belang dat er duidelijke regels zijn en dat het toezicht goed geregeld is. Op het schoolplein geldt vaak het recht van de sterksten. Om een sociaal prettig klimaat op het schoolplein te houden moet de school de pleinwachten goed instrueren en ondersteunen.

Dit alles onderzoeken wij samen met de vakkundige collega’s van Speelplan B.V. Zij hebben jarenlange ervaring in de fysieke veiligheid van het schoolplein met speeltoestellen. Hiervan maken wij een rapportage op.

Copyright © 2017 CPNL - Veilige School