Veilig management

Alle veiligheidsonderwerpen komen samen bij Veilig Management. Het gaat erom dat de leiding van de school het onderwerp veiligheid heeft verankerd in het alledaagse reilen en zeilen. Of zij actief beleid maakt en uitvoert om de kinderen, leraren en ouders een veilige school te bieden.

Heeft de school een goed werkend crisisplan en dito crisisteam? Praat de directie over veiligheid met de medezeggenschapsraad? Is er een duidelijke en goed vindbare klachtenregeling? Zijn er in- en externe vertrouwenspersonen? Waarborgt de school de privacy van kinderen voldoende?

Allemaal vragen die terugkomen in de rapportage Veilig management.

Copyright © 2017 CPNL - Veilige School