Sociale veiligheid

Een sociaal veilige omgeving voor scholieren en personeel van de school houdt in dat er een prettige sfeer is op en rondom de school. Incidenten behorend bij ongepast gedrag, intimidatie, diefstal en agressie worden voorkomen. Dat is mogelijk door op tijd te signaleren en hier gericht op te acteren/handelen.

In 2015 is de Wet Veiligheid op School in werking gegaan. Dat heeft er, onder andere, voor gezorgd dat alle scholen een actief veiligheidsbeleid moeten voeren. Deze wet is volledig gericht op de sociale veiligheid van kinderen en het personeel.

We bekijken het veiligheidsplan, we onderzoeken of alle verplichte contactpersonen er zijn en of zij makkelijk te vinden en benaderbaar zijn. Zijn er gedragscodes, en is er een incidentenregistratiesysteem in gebruik? Monitort de school het veiligheidsgevoel onder de kinderen en zo ja wat gebeurt er met de resultaten?

Copyright © 2017 CPNL - Veilige School