Digitale veiligheid

De verregaande digitalisering van de wereld is niet meer te stoppen en biedt het onderwijs veel fantastische mogelijkheden. Helaas brengt dit ook nieuwe onveiligheden met zich mee waarvan de onderwijssector nog te onbewust is. Om deze risico’s tegen te gaan zijn de meeste scholen te weinig uitgerust. Hierbij kunnen wij de scholen ondersteunen.

Dat de digitale wereld geen grenzen kent is een extra moeilijkheid. Het is praktisch onmogelijk om een digitaal hek om de school te zetten. Dit onderwerp moet dan ook benaderd worden door de school, kinderen en ouders gezamenlijk. Iedereen heeft er baat bij dat de school digiveilig is.

Onze veiligheidsscan begint met een controle van de digitale infrastructuur van de school. Is de hard- en software op orde en wordt daar correct mee omgegaan. Daarnaast bekijken we bestaande protocollen en onderzoeken we het digibewustzijn van de medewerkers.

Copyright © 2017 CPNL - Veilige School